TRUE EIFFEL

oceľové profily   │  nitované spoje   │   industriálny štýl

Línia je charakterizovaná použitím valcovaných oceľových profilov, ktoré pôsobia, akoby boli spájané nitovaním, čo bolo bežné v období priemyselnej revolúcie. Industriálny vzhľad ďalej umocňuje použitie oblúkových styčníkov, ktoré boli charakteristické pre stavebné konštrukcie v minulosti.  Celá konštrukcia je pre väčšiu odolnosť ošetrená práškovou farbou, nakoľko je línia primárne určená do exteriéru.

Vrchné dosky a police sú vyrobené zo smrekovcových dosiek s hrúbkou 28 mm a šírkou 140 mm. Smrekovec je veľmi odolná a trváca drevina vhodná pre použitie v exteriéri. Medzi jednotlivými doskami je ponechaná medzera kvôli odvodu dažďovej vody z povrchu nábytku.

Povrch dreva je ošetrený olejom vhodným do exteriéru – odtieň natural.

Každý výrobok je v spodnej časti vybavený prvkami, ktoré zamedzia poškriabaniu podlahy pri manipulácii.